Bizim yolumuz:


Bölgəmizə uyğun yüksək reproduksiyalı toxumu yetişdirib, Fermerleri sort toxumla təmin etmək. Aqronom məsləhəti ilə təsiredici maddələrin və mikroelement tərkibli gübrələrin düzgün miqdarda istifadə edərək, bol məhsuldarlıqa nail olmaq. Aqronomlarımız Fermerlərin əkin sahəsinə gələrək, bitginin xəstəliklərdən qorunması və toxumun becərilməsi ilə bağlı bilik və təçrübələrini ödənişsiz qaydada paylaşaraq Fermerin risqlerin azaltmaq. Fermerlerin məhsullarının saxlanılmasına və satışına dəstek olaraq maddi risqini azltmaq. Əkin zamanı vahid hektara düşən toxum sayının minimuma endirərək, çüçərmə faizi cox olan toxumlardan istifadə edərək,Fermerin işlərini azaldmaq